Vicent de Melchor (1958-2021)

Calaceit, agost de 2010

El dia 19 d’aquest mes de febrer va morir el nostre antic company Vicent de Melchor. La seva relació amb el Departament ve de lluny. El 1976 havia començat en aquesta Universitat els estudis de Filologia Hispànica, i va tornar-hi com a professor el 1991 per ensenyar-hi, fins a la seva jubilació al cap de dues dècades, gramàtica històrica i història de la llengua, una de les seves passions intel·lectuals ja des de l’època d’estudiant.

Però la seva gran passió fou, també des d’antic, la Menorca del segle XVIII i la literatura dramàtica de Joan Ramis: des d’una autoedició d’Arminda el 1981, passant per la seva tesi doctoral de 1995 i fins a la recent edició de Lucrècia (2019), Ramis travessa de punta a punta tota la seva trajectòria vital. Tots dos interessos s’entrellacen en publicacions de tema variat —i sempre precís— en què destaquen sempre els seus coneixements de l’evolució interna i dialectal de la llengua: és modèlica la seva demostració que uns Evangelis catalans set-centistes conservats a Oxford no són menorquins sinó valencians.

Sabé combinar la recerca, impulsant a la UAB el projecte d’edició de l’Inventari Alart, amb la divulgació per a estudiants, que es concretà col·laborant en un manual d’edició de textos (coordinat per Víctor Martínez-Gil) i coescrivint-ne un altre (amb Albert Branchadell) sobre la història i l’actualitat de la llengua catalana, en doble versió anglesa i castellana, adreçat a un públic internacional. Com els lingüistes d’abans, recollia la llengua viva parlant amb la gent, i l’antiga, freqüentant els arxius. Molts estudiants el recorden amb afecte. Per als companys era bo, generós, cordial, conversador, apassionat, d’una memòria enciclopèdica prodigiosa, amic dels amics i sempre a punt de fer observacions lingüístiques d’una precisió exemplar. Així és com el recordarem.

Més informació

Vicent de Melchor: “Una traducció en català valencià dels evangelis, a Oxford, del segle XVIII.
En:
 Quaderns. Revista de Traducció. Bellaterra, núm. 5 (2000), p. 55-68

Vicent de Melchor a TRACES