Sagarra, Josep Maria de, Teatre, vol. 7, edició crítica a cura de Francesc Foguet i Miquel M. Gibert, València, Edicions 3i4, 2018 (Obra Completa, 21). 481 p.

A partir del volum 7 del Teatre de Josep Maria de Sagarra, els professors Francesc Foguet (UAB) i Miquel M. Gibert (UPF) assumeixen la direcció de l’edició crítica de l’Obra Completa de Sagarra que publica Edicions 3i4 de València.

El volum 7 del Teatre sagarrià (21 de l’OC) inclou les obres L’Hostal de la Glòria (1931), Les tres Gràcies (1931) i L’alegria de Cervera (1932), corresponents a l’etapa republicana, una de les més prolífiques i brillants del dramaturg.

Els professors Foguet i Gibert prenen el relleu de Narcís Garolera, editor reponsable dels vint volums anteriors de l’Obra Completa de Sagarra, i es fan càrrec conjuntament de la direcció de l’edició crítica dels volums que falten de la sèrie «Teatre». Compten també, com fins ara, amb la col·laboració de la filòloga Eulàlia Mumbrú i del corrector Jem Cabanes.

El volum 7 segueix la pauta general de publicar els textos d’acord amb la cronologia de les estrenes. S’hi apliquen els criteris d’edició fixats en el volum 6 del Teatre de Josep Maria de Sagarra (20 de l’Obra Completa), publicat el 2015.

Es preveu que la sèrie Teatre es completi amb –aproximadament– 7 volums més de textos originals estrenats per Sagarra, d’una extensió similar a la dels llibres publicats. La periodicitat de la publicació dels volums que falten vol ser anual.

Enllaços

Josep Maria de Sagarra
https://www.escriptors.cat/autors/sagarrajm/pagina.php?id_sec=2280

Obra Completa de Sagarra a Edicions 3 i 4
http://www.tresiquatre.cat/cataleg/OS