Facultat de Traducció i d’Interpretació


Grau en Traducció i Interpretació

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
101283 Idioma català per a traductors i intèrprets 1 [S1] Dilluns 13:30-15:00
[S1] Dimecres 13:30-15:00
[S2] Dilluns 13:30-15:00
[S2] Dimecres 13:30-15:00
[SAnual] Dilluns 13:30-15:00
[SAnual] Dimecres 13:30-15:00
Lidia Bogatyreva
Isabel Olid
Per determinar Professor
Milagros Segarra
Montserrat Vilà
101281 Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1 [SAnual] Dilluns 09:30-11:00
[SAnual] Dilluns 13:30-15:00
[SAnual] Dimecres 09:30-11:00
[SAnual] Dimecres 13:30-15:00
Ignasi Badia
Albert Branchadell
Francesc Josep Gómez
Joaquim Martí
Jaume Solà

 

Segon curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
101428 Idioma català per a traductors i intèrprets 2 [S1] Dilluns 16:00-18:00
[S1] Dimecres 16:00-18:00
Lidia Bogatyreva
Isabel Olid
101426 Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2 [S1] Dilluns 11:00-13:00
[S1] Dimecres 11:00-12:30
Jaume Solà
Xavier Villalba
101485 Documentació aplicada a la traducció i a la interpretació [S1] Dilluns 09:00-11:00
[S1] Dimecres 09:00-11:00
[S2] Dilluns 09:00-11:00
[S2] Dimecres 09:00-11:00
María Pilar Cid
Maria Remei Perpinya

 

Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
22437 Introduccio a la realitat catalana [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
[S2] Dilluns 11:30-13:00
[S2] Dimecres 11:30-13:00
101486 Treball de fi de grau María Pilar Cid
Per determinar Professor
101430 Edició i revisió de textos (A – català) [S2] Dilluns 15:00-16:30
[S2] Dimecres 15:00-16:30
Francesc Josep Gómez
101454 Expressió oral A per a intèrprets (català) [S1] Dimecres 10:00-11:30
Montserrat Vilà
101484 Lingüística aplicada a la traducció [S1] Dimecres 14:30-17:30
Jaume Solà
101422 Literatura A per a traductors (català) [S1] Dilluns 11:00-12:30
[S1] Dimecres 11:00-12:30
Joaquim Martí
101424 Llengua d”especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català) [S1] Dilluns 13:00-14:30
Albert Branchadell
101456 Tutoració de pràctiques María Pilar Cid
Joaquim Martí
Isabel Olid

Facultat de Ciències de l’Educació


Grau en Educació Infantil

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103682 Comunicació i interacció educativa I [S2] Divendres 08:00-13:00
[SAnual] Dilluns 08:00-13:00
[SAnual] Dilluns 16:00-21:00
[SAnual] Dimecres 08:00-13:00
[SAnual] Dimecres 16:00-21:00
[SAnual] Divendres 08:00-13:00
[SAnual] Divendres 16:00-21:00
Salvador Comellas
Carla González
Marta Juanhuix
Isidre Muñoz
Per determinar Professor
Enric Serra
Montserrat Vilà

 

Segon curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
102015 Aspectes instrumentals de les llengües [S1] Dimecres 16:00-21:00
Salvador Comellas
Carla González


Grau en Educació Primària

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103699 Llenguatges i contextos I [SAnual] Dimarts 08:00-13:00
[SAnual] Dimarts 16:00-21:00
[SAnual] Dijous 08:00-13:00
[SAnual] Dijous 16:00-21:00
Ramon Panyella
Eulàlia Pérez


Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
102074 Patrimoni lingüístic i literari [S1] Dilluns 16:00-18:00
[S1] Dimecres 18:00-19:30
Eulàlia Pérez

Facultat de Ciències de la Comunicació


Grau en Comunicació Audiovisual

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103027 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació [S2] Dimarts 09:00-10:00
[S2] Dimarts 10:00-12:00
[S2] Dimarts 12:00-14:00
Margarida Bassols
David Paloma

 

Grau en Periodisme

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103027 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació [S1] Dimecres 09:00-10:00
[S1] Dimecres 10:00-12:00
[S1] Dimecres 12:00-14:00
[S1] Dimecres 14:00-15:00
[S1] Dimecres 15:00-16:00
[S1] Dimecres 16:00-18:00
[S1] Dimecres 18:00-20:00
Ignasi Badia
Margarida Bassols
Olívia Gassol
Carla González
Isidre Muñoz
David Paloma


Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103079 Documentació periodística [S1] Dilluns 09:00-10:00
[S1] Dilluns 10:00-12:00
[S1] Dilluns 16:00-18:00
[S1] Dilluns 17:00-18:00
[S1] Dilluns 18:00-20:00
Eulàlia Fuentes
Alfonso González
Maria Angeles Jimenez
103078 Literatura catalana contemporània [S2] Divendres 09:00-10:00
[S2] Divendres 10:00-12:00
[S2] Divendres 15:00-16:00
[S2] Divendres 16:00-18:00
Francesc Foguet
Núria Santamaría


Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
103027 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació [S2] Dimarts 15:00-16:00
[S2] Dimarts 16:00-18:00
[S2] Dimarts 18:00-20:00
Isidre Muñoz
David Paloma
103133 Marketing i Gestió Documental [SAnual] Dilluns 15:00-17:00
[SAnual] Dilluns 17:00-18:00
[SAnual] Dilluns 18:00-20:00
Alfonso González
Maria Angeles Jimenez

Facultat de Ciències


Grau en Química

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
102525 Experimentació i documentació en Química [S1] Dilluns 09:00-11:00
[S1] Dilluns 11:00-13:00
[S1] Dilluns 15:00-17:00
[S1] Dilluns 17:00-19:00
[S1] Dimecres 09:00-11:00
[S1] Dimecres 11:00-13:00
[S1] Dimecres 15:00-17:00
[S1] Dimecres 17:00-19:00
Eulàlia Fuentes
Alfonso González
Maria Angeles Jimenez

Facultat de Filosofia i Lletres


Grau en Altres (Filosofia i Lletres)

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100018 Expressió escrita llengua catalana [S1] Dilluns 10:00-11:30
[S1] Dimecres 10:00-11:30
[S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dimarts 19:30-21:00
[S2] Dijous 13:00-14:30
[S2] Dijous 19:30-21:00
Lluís Cabré
Olívia Gassol
Ares Llop
Ramon Panyella
Per determinar
Josep Pujol
Enric Serra
Francesc Xavier Vall