Convocatòria per la qual es convoquen places de professorat ajudant doctor / lector en règim de contracte laboral temporal.

El termini per a presentar les candidatures finalitza el 2 de maig.

Referència: LEC267/2024

Identificador de l plaça: ALE00576
Categoria de la plaça: Professor lector
Departament: Filologia Catalana Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent i investigador: Llengua catalana: sincronia i diacronia

Referència: LEC266/2024

Identificador de l plaça: ALE00575
Categoria de la plaça: Professor lector
Departament: Filologia Catalana Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent i investigador: Literatura catalana medieval i Fonaments de filologia catalana

Bases de la convocatòria:
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/convocatoria-de-concursos-per-a-la-contractacio-de-professorat-lector-del-programa-serra-hunter-2024-1345913484243.html