UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral (convocatòria núm. 2022/D/LD/CC/1).

Convocatòria en PDF  |  Enllaç al DOGC

De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica, 6/2001 de 21 de desembre, d’universitats modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya; el Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat en diverses ocasions i la darrera el 2 de juny del 2021, i l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015.

Les places de l’annex 1 corresponen a l’oferta pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per l’any 2019, aprovada pel Consell de Govern de 4 de juliol de 2019 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 19 de juliol de 2019.

ANNEX 1

Aquestes places estan reservades als investigadors que hagin finalitzat el Programa Ramon y Cajal o programes d’excel·lència, nacionals o internacionals reconeguts d’acord amb l’annex V de la resolució de 2 de desembre de 2021 (BOE 8 de desembre) del Ministeri d’Universitats.

Nombre de places: 1
Referència: AL/22/520
Identificador de la plaça: AAG00541
Categoria de la plaça: Professor/a Agregat/da
Departament: Filologia Catalana
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Sintaxi catalana
Perfil investigador: Sintaxi i les seves interfícies