CONGRÉS INTERMACIONAL

Al crocevia del Mediterraneo:
La Monarchia umanistica aragonese nel contesto ideologico e culturale del Rinascimento

22-24 de novembre de 2023
Nàpols, Palazzo Du Mesnil

Els professors Lluís Cabré i Alejandro Coroleu hi presentaran la ponència: «I modelli umanistici e i volgarizzamenti catalani».

Programa en pdf