UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Catalana
Dijous, 2 de novembre, de les 11h30 a les 13h, a l’aula 203

Cartell en PDF

Conferència de la professora Claudia Elena Menéndez Fernández, del Departamentu de Filoloxía Clásica y Románica de la Universidá d’Uviéu
Llengües (in)visibles de l’espai iberoromànic: un recorregut pel context social i l’estandardització de l’asturià

Presentació del professor José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans)

La conferència forma part de l’assignatura “Fonaments lingüístics de la normativa”, però és oberta a tothom.