Els pròxims dies 11 i 12 d’abril de 2024, se celebrarà el Col·loqui internacional «Cultura escrita cortesa a la Corona d’Aragó» a la Capella del Roser de la Universitat de Girona.

Programa en PDF

Lluís Cabré, professor del departament, presidirà la sessió 2 del dijous 11 d’abril sobre “La impressió de Tirant lo Blanc (València, 1490)”, que comptarà amb les intervencions d’Albert Lloret, Jaume Torró i María Dolores Díaz de Miranda

El col·loqui vol servir com a espai de debat i reflexió entorn de l’aparició i desenvolupament d’un model de cultura escrita cortesa a la Corona d’Aragó entre els segles XIII i XV a partir d’alguns dels resultats del projecte «Cultura Escrita Cortés en la Corona de Aragón: materialidad, transmisión y recepción» (PID2019-109214GB-I00). Es tracta, per descomptat, d’un model que no és únic ni inalterable, sinó que presenta manifestacions diferents segons els gèneres literaris i els mitjans de reproducció emprats: manuscrits i impresos. Tampoc no es circumscriu a les fronteres lingüístiques, ja que trobem lírica catalana i castellana copiada a Nàpols, lírica occitana francesa i castellana copiada a Catalunya, prosa narrativa catalana i castellana impresa a França o a Itàlia… Tots aquests factors, que marquen l’evolució de les formes culturals durant els segles estudiats, requereixen una anàlisi des de perspectives transversals, com demostren alguns dels casos que s’analitzaran.

Dies: 11 i 12 d’abril de 2024
Lloc: Capella del Roser de la Universitat de Girona