La secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB i el Grup d’Estudi de la Variació organitzen el trentè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB): “Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur”.

Data: 11 de novembre, 2022
Lloc: Aula Magna, Facultat de Filologia i Comunicació, UB

Programa | Cartell  | Informació i inscripcions

El 19 de desembre de 1993 es va celebrar a l’Aula Magna el I Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Trenta anys més tard, volem celebrar l’aniversari d’aquest primer Col·loqui amb una jornada que passi revista a la recerca que s’ha fet des de llavors en la lingüística catalana, a la que s’està fent, i a quines són les perspectives de futur. Us proposem quatre taules rodones en què, agrupats en els camps de la història de la llengua i la dialectologia, la gramàtica i la pragmàtica, la fonologia i la morfologia, i la sociolingüística, hem convidat diversos especialistes a debatre sobre els temes que considerin més rellevants, tot plegat amb aquesta intenció apuntada del repàs, la valoració de la situació present i les previsions del futur.

Gemma Rigau participarà a la taula rodona “Gramàtica i pragmàtica” (amb Jordi Fortuny, Konstanze Jungbluth i Lluís Payrató).