Fotografies de la conferència de Claudia Elena Menéndez Fernández, pronunciada el dia 2 de novembre de 2023. La presentació de la conferenciant va anar a càrrec del professor José Enrique Gargallo Gil