Amèlia Boluda Julián
Poètiques coreogràfiques i autors: Ballet Contemporani de Barcelona (1977-1996)

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Literatura i llengua Catalanes i Estudis Teatrals
Director: Núria Santamaria Roig

 

Lloc: Sala de Reunions (B11/292), Facultat de Filosofia i Lletres
Data: 21 de novembre de 2019, 12:00h