Diana Gómez Vázquez
Verbs de postura i verbs de causació interna en les llengües romàniques i germàniques: causativitat, moviment estàtic i alternances locatives intransitives

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Director: Jaume Mateu Fontanals

Lloc: Sala de Juntes, Facultat d’Economia i Empresa (B3/0005)
Data: 22 de novembre de 2019, 11:00h