Seminari del CLT

On the historical evolution of palatoalveolar affricate and fricative consonants in Catalan

Daniel Recasens (UAB)

Divendres, 14 de gener de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia

EMISSIÓ PER TEAMS