II Carme Picallo Lecture

El proper 25 de febrer de 2022 a les 15:30 el professor Antonio Fábregas de la UiT Arctic University of Norway farà la conferència Gender marking is syntactic: agreement, alternations, appreciative morphology.

Durant la seva estada al CLT els dies 24 i 25 el professor Fábregas farà sessions de treball amb investigadors del centre.

III Carme Picallo Lecture

L’estada i la conferència de la III Carme Picallo Lecture tindrà lloc a la tardor del 2022. Serà a càrrec de la professora de la University of Southern California Maria Luisa Zubizarreta. Oportunament s’avisaran les dates d’aquesta III CP Lecture.