Daniel Casals, Anna M. Torrent, Margarida Bassols
Allò que el corrector no s’endugué. La correcció postdigital
Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2017 (Documents, 109)

La presentació es farà el dia 16 de gener de 2018 a les 19.30h
a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Cartell de la presentació en  PDF

Hi intervindran: 

Daniel Casals (UAB), Isidor Marí (IEC) i Mila Segarra (IEC)

Hi col·laboren

Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (GRHILCEC) 
Projecte FFI2016-80191-P (AEI/FEDER, UE)

III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a la secundària i a la universitat
Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC
Departament de Filologia Catalana de la UAB

El llibre

Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar.

Vol facilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixen amb freqüència, aquells dels quals l’usuari té menys informació. Per això aborda els temes que més problemes li provoquen: la puntuació, les convencions i els aspectes tipogràfics, els pronoms personals forts i febles, els possessius, les preposicions per i per a, els règims verbals, els verbs ser i estar, els adverbis amb -ment, els adjunts locatius, les datacions, l’ordre oracional i sintagmàtic, els connectors, la correlació verbal i les interferències lingüístiques.

Cada unitat resumeix el tipus de problema que tracta, n’explica els paràmetres que el determinen, ofereix un seguit de solucions genuïnes, planteja exercicis amb les solucions corresponents, i facilita bibliografia complementària per aprofundir-hi.

Les propostes abracen el català central però tenen en compte tant la llengua estàndard escrita com la llengua estàndard oral i els registres informals.

Els autors

Daniel Casals és doctor en Filologia Catalana i llicenciat en aquesta matèria, en Lingüística i en Periodisme, i professor titular de la UAB adscrit al Departament de Filologia Catalana, del qual ha estat director (2011-2017). Centra la seva recerca en l’ús actual i històric del català als mitjans de comunicació. És autor d’El català en antena, Ràdio en català i, en coautoria, El català als mitjans de comunicació. És editor de Quan la llengua ven. Estudis de llenguatge publicitari català, i coeditor de Futbol i llengua, Raons de futur i Cent anys de Normes ortogràfiques.

Anna M. Torrent és doctora en Filologia Catalana, membre del grup Llengua i Mèdia des de la seva creació i directora del 1991 al 2004. La seva investigació s’ha centrat en la llengua dels mitjans i de la publicitat. Ha coordinat diversos projectes d’investigació subvencionats sobre el model de llengua a la televisió catalana. És autora de La llengua de la publicitat, i coautora i coeditora d’Els anuncis de la premsa, Futbol i llengua i Guia fonètica per a les televisions locals.

Margarida Bassols és pedagoga, doctora en Filologia Catalana i membre del grup Llengua i Mèdia, del qual va ser directora del 2005 al 2013. Ha abordat temes com l’argumentació, la controvèrsia televisiva i l’emocionalització del discurs. Entre les seves obres més destacades hi ha Les claus de la pragmàtica i El llenguatge dels polítics. El cas català. També és coautora i coeditora d’El col·loquial dels mitjans de comunicació i L’audiodescripció en català.

Recull de premsa

La Vanguardia
«Un manual soluciona errores lingüísticos que no detectan correctores en línea»

Diari de Balears
«Editen un llibre que soluciona les errades lingüístiques que no detecten els correctors en línia

Barcelonadot
«Allò que el corrector s’endugué. La correcció postdigital

El Periódico
«La UAB edita un manual que soluciona errores de los correctores ortográficos en catalán

20 minutos
«La UAB edita un manual que soluciona errores de los correctores ortográficos en catalán

Europapress
«La UAB edita un manual que soluciona errores de los correctores ortográficos en catalán

Abc.es
«Un manual soluciona errores lingüísticos que no detectan correctores en línea