Dària Serés
“The Expression of Genericity in Languages with and without Articles”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Directores: M. Teresa Espinal / Olga Borik

Data: Dijous 28 de maig de 2020, 15:00h
DEFENSA EN LÍNIA PER VIDEOCONFERÈNCIA

Cliqueu en aquest enllaç per assistir a la videoconferència