Convocatòria d’Ajuts per a la requalificació del sistema universitari espanyol 2021-2023

Amb l’objectiu de potenciar la internacionalització de joves doctors, fomentar la mobilitat del professorat i atreure talent internacional, la UAB convoca tres tipus d’ajuts mitjançant els 17,5 milions d’euros concedits pel Ministeri d’Universitats dins de la convocatòria per a la requalificació del sistema universitari espanyol 2021-2023. Es poden presentar candidatures fins al 30 de setembre.

Tres modalitats d’ajuts

Els ajuts Margarita Salas estan destinats a la formació de joves doctors mitjançant estades de dos anys a universitats i organismes públics de recerca d’Espanya, o bé estades i de tres anys a universitats i centres de recerca estrangers. S’adrecen principalment a persones que hagin realitzat la seva formació predoctoral i obtingut el títol de doctor a la UAB. Entre altres requisits, ha d’haver transcorregut un màxim de dos anys entre l’obtenció del títol de doctor i el termini per presentar la sol·licitud. Els ajuts seran de 3.500 euros bruts mensuals per a les estades a l’estranger i de 2.800 euros bruts per a les estades a institucions espanyoles.

Els ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat sufragaran estades de formació a universitats i centres de recerca espanyols o estrangers de persones vinculades a la UAB com a professorat titular, agregat o lector. En el cas dels titulars o agregats, no hauran d’haver superat els deu anys de servei com a tals. La durada de l’estada serà d’un any i l’import de cada ajut individual inclourà la quantia corresponent al sou actual de la persona seleccionada més una prima addicional del 20% del sou brut.

I els ajuts María Zambrano estan dedicats a la incorporació a la UAB de personal amb trajectòria postdoctoral acumulada en universitats i centres de recerca estrangers. Entre altres requisitis, es demana una trajectòria postdoctoral acumulada no inferior a 24 mesos a universitats o centres de recerca diferents a la institució on es va defensar la tesi doctoral, i estar desenvolupant projectes de recerca i/o estar impartint docència en universitats, centres i organismes fora d’Espanya. Els ajuts s’articularan mitjançant contractes postdoctorals de dos anys de durada i una dutació mensual bruta de 4.000 euros.

Més informació

Convocatòries de concursos de professorat temporal
Convocatòria de requalificació UAB