⇒ NOU TERMINI DE LLIUREMENT D’ORIGINALS: 20 D’OCTUBRE DE 2021

Es publiquen les bases de la segona convocatòria del Premi Teresa Cunillé al millor estudi sobre la història del teatre en català

Convocat per la Propietat del Teatre Romea, el Premi Teresa Cunillé reconeix el millor estudi sobre la història del teatre en català. El professor Francesc Foguet, del nostre Departament, forma part del jurat, juntament amb Enric Ciurans, Narcís Comadira, Enric Gallén i Albert Mestres.

Bases de la segona convocatòria

La Propietat del Teatre Romea convoca la segona edició del Premi Teresa Cunillé al millor estudi sobre la història del teatre en català. La convocatòria té caràcter biennal.

Teresa Cunillé a La llotja, de Josep M. Millàs Raurell (Romea, 1970). © MAE. Institut del Teatre

Aquest premi sorgeix d’una iniciativa conjunta de l’actriu Teresa Cunillé i la Propietat del Teatre Romea. La seva finalitat és incentivar i donar suport a la recerca sobre la història del teatre català. Defineix una temàtica específica per a cada convocatòria, de manera que es puguin anar tractant diferents períodes i temàtiques que, per diferents motius, encara no han estat objecte d’estudi per part de la historiografia.

El premi compta amb el suport del Centre de Documentació́ del Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre de Barcelona. Aquest centre posa a disposició́ dels investigadors diversos fons documentals que recullen fotografies, cartells, crítiques i altres materials sobre el tema de la convocatòria. D’altra banda, la propietat del Teatre Romea disposa d’un fons de consulta de premsa, des de l’any 1967 fins al 1988, que es podrà consultar al mateix teatre.

Temàtica

En aquesta convocatòria el premi s’ofereix al millor treball en l’àmbit del teatre català contemporani.

Requisits

Poden aspirar a aquest premi els estudiosos, investigadors i persones competents en la història de les arts escèniques.

Els treballs, redactats en català, hauran de ser originals i inèdits i hauran de tenir un màxim de cent cinquanta pàgines en format ISO A4, amb un interlineat d’un espai i mig.

Calendari

El termini per lliurar els treballs és el dia  20 d’octubre de 2021.

El jurat farà públic el seu veredicte el dia 18 de novembre de 2021, aniversari de la inauguració del Teatre Romea, l’any 1863.

Lliurament de treballs

Les candidatures al premi s’hauran de tramitar telemàticament per mitjà del formulari de la pàgina web (https://www.teatreromeapropietat.cat/ca/premi-teresa-cunille), en el qual podran adjuntar el treball en PDF o Word (màxim 8 Mb). Si el treball supera els 8 Mb, caldrà enviar-lo adjunt en un correu electrònic a l’adreça estudisteatrecatala@teatreromeapropietat.cat, abans del dia 4 de juliol.

No s’acceptarà cap treball rebut fora de termini o bé que no compleixi els requisits establerts.

Jurat

El jurat estarà format per les persones següents:

Sra. Laura Cendrós, representant de la Propietat del Teatre Romea, com a presidenta.

Actuaran com a vocals els Srs. Enric Ciurans, professor d’arts escèniques de la Universitat de Barcelona; Narcís Comadira, escriptor i traductor; Francesc Foguet, professor d’Estudis Teatrals de la Universitat Autònoma de Barcelona; Enric Gallén, professor de Literatura Catalana de la Universitat Pompeu Fabra; i Albert Mestres, escriptor i professor de l’Institut del Teatre de Barcelona.

La Sra. Araceli Vilarrasa, representant de la família Vilarrasa-Cunillé, com a secretària.

El Jurat queda facultat per interpretar les bases, per resoldre qualsevol incidència i també es reserva el dret de no adjudicar el premi. La seva decisió serà inapel·lable.

Dotació

La dotació del premi és de 4.000 euros. La persona premiada rebrà, a més, un diploma acreditatiu.

El treball premiat serà difós en edició digital al RedIT (reservori digital de l’Institut del Teatre) i podrà optar a ser publicat en edició paper dins de les col·leccions del servei de publicacions de l’Institut del Teatre. Els autors/es mantindran la propietat del treball.

Enllaços

Teresa Cunillé
http://www.cdmae.cat/fons-teresa-cunille-i-domenec-vilarrasa/

Teatre Romea
https://www.teatreromeapropietat.cat/ca/