Membres

Members

Professors – investigadors

Investigadors – doctors

Becaris i doctorands

Línies d’investigació / Research interests

Sintaxi de l’adquisició i l’agramatisme

Syntax in acquisition and agrammatism

Publicacions recents / Recent publications

Gavarró, Anna (2020)  The acquisition of clitics in the Romance languages. In Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780199384655.013.656

Agostinho, C. & A. Gavarró (2020) The acquisition of implicit control in European Portuguese. In C. Suárez-Gómez & P. Guijarro-Fuentes (eds.) New Trends in Language Acquisition Within the Generative Perspective. Dordrecht: Springer, 219–238.

Gavarró, A. (2020) Child Relativised Minimality and grammaticality judgement. Frontiers in Psychology, section Language Sciences.

 

Trobareu les publicacions anteriors a la meva pàgina web personal. / You’ll find previous publications in my personal webpage.

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat