El quart títol de la col·leció Imprescindibles, de l’Editorial Barcino, és una edició de La Fabricanta de Dolors Montserdà, la primera novel·la urbana escrita en català, a cura de la professora del departament, Gemma Bartolí.

Dolors Monserdà, La Fabricanta. Novel·la de costums barcelonines (1860-1875)
Barcelona : Barcino, 2022 (Imprescindibles. Biblioteca de clàssics catalans, 4)

Aquest volum reprodueix l’edició de 1908 —corregida per l’autora, que canvia el desenllaç respecte de la primera, de 1904—, sotmesa a una regularització ortogràfica i de puntuació a cura de la filòloga Gemma Bartolí. M. Carme Mas, especialista en Dolors Monserdà i la seva obra, ens ofereix una introducció centrada en el paper de les dones en la literatura de final del segle XIX i principi del XX, i de la influència de la pionera, Monserdà, en escriptores posteriors com Montserrat Roig. El volum es clou amb un breu glossari i la reproducció de les belles il·lustracions que encapçalaven cadascun dels capítols de La fabricanta, obra del germà de l’autora, Enric Monserdà; es tracta, a més, d’una versió en color que només es troba en una edició exclusiva de l’obra, de 1908, conservada a la Biblioteca de Catalunya.

Fitxa del llibre a l’Editorial Barcino