Seminari del GELCC (Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània)

Joan Rocamora i Aguilera:
Un drama de Rossend Arús sobre la corrupció: Lladres de ciutat (1865)

El cartell es conserva a la Biblioteca Pública Arús, a la qual agraïm l’autorització per a reproduir-lo.

Dimarts 17 de juliol, a les 16 h
Aula 502

El dimarts 17 a les 4 de la tarda, a l’aula 502 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, Joan Rocamora i Aguilera, doctorand i col·laborador del Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC), impartirà un seminari sobre un drama en prosa de Rossend Arús, Lladres de ciutat, contra la corrupció i, en particular, l’especulació urbanística.

Segons consta en els manuscrits, l’obra es va escriure entre el 4 i el 18 de novembre de 1865 (s’ambienta en aquest any, tot i que l’epíleg se situa vint anys després, en el futur), de primer es titulava Los Lladres ab levita, ó Vilesa y honradés i es va estrenar al Teatre Romea el 23 de maig de 1869.