Seminari interuniversitari
La recerca humanística en l’àmbit europeu

Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Sala de Juntes
11 de juny de 2009

El seminari “La recerca humanística en l’àmbit europeu” reuneix grups de recerca i investigadors de diverses universitats europees per reflexionar i debatre sobre la possibilitat d’establir relacions i d’endegar projectes d’investigació compartits al voltant de temàtiques afins en l’àmbit de les humanitats. Amb aquesta trobada interuniversitària, ens proposem d’afermar els vincles ja existents i d’emprendre nous camins de futur.

Programa

11.00 Presentació / Francesc Foguet i Boreu (Universitat Autònoma de Barcelona)

11.30 Nouveaux horizons de la recherche interdisciplinaire en sciences humaines: croisements, internationalisation et programmes européens / Antonia Amo (Université d’Avignon)

12.00 Architectures scientifiques, transversalité et internationalisation: nouveaux défis, nouvelles interrogations / Maria Llombart Huesca (Université Paul Valéry-Montpellier)

12.30 Nous reptes europeus i treball interdisciplinari en l’entorn de les humanitats: confluències, metodologies i línies de treball / Gabriel Sansano (Universitat d’Alacant/IIFV)

13.00 Potencial, perspectives i propostes / Núria Santamaria (Universitat Autònoma de Barcelona)

13.30 Debat, precs i preguntes