Seminari del CLT

Xavier Villalba (UAB)
La modificació expressiva: sintaxi i semàntica

Divendres, 3 de febrer de 2023
Horari: 15:30h
Aula 202

Enllaç al seminari