Seminari del CLT

Les oracions interrogatives negatives amb pas adversatiu

Joan Mascaró (UAB)

Divendres, 9 d’abril de 2021
Hora: 15:30
Seminari en línia

Enllaç al seminari