Seminari del CLT

Evripidis Tsiakmakis (UAB)
Voice in Greek anticausatives: distribution and interpretation
(joint work with Joan Borràs-Comes and M.Teresa Espinal)

Divendres, 4 de novembre de 2022
Hora: 15:30
Aula: 
202

Enllaç al seminari