Seminari del CLT

Sobre l’adquisició de la concordança i la finitud

Anna Gavarró (UAB)

Divendres, 11 de març de 2022
Hora: 15:30
Aula 402
Seminari en línia

Enllaç Teams