Tríptic informatiu sobre el Mínor / Menció d’Estudis Bascos

Fins el 23 de juliol tots els estudiants de titulacions de grau de l’Autònoma es poden preinscriure al Mínor d’Estudis Bascos, que té com a objectiu proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent en cultura, llengua i literatura basques.

minor-estudis-bascos_g

El Mínor d’Estudis Bascos és un itinerari d’universitat organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i s’adreça a tot l’alumnat matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès per conèixer l’especificitat lingüística i cultural basca. Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d’estudis del mínor, s’acredita en el Suplement Europeu al Títol (SET). És una formació suplementària a la vostra titulació.

La Menció d’Euskara també és un itinerari que es fa constar al Suplement Europeu al Títol (SET), i està adreçat als estudiants de graus de llengües combinades. Els 30 crèdits cursats formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius en el vostre pla d’estudis del grau.

El Mínor d’Estudis Bascos pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent en cultura, llengua i literatura basques, que apropi l’especificitat històrica, cultural i lingüística del País Basc i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb altres llengües i cultures, per tal d’ampliar la perspectiva intel·lectual de l’estudiant. També, pretén oferir als estudiants les habilitats i competències lingüístiques, literàries i històriques relatives a la cultura basca amb l’objectiu de poder desenvolupar-se amb eficiència en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals el coneixement dels elements bàsics de la cultura o la llengua basca són un valor afegit molt important.