Tríptic informatiu sobre el Mínor de Ciències del Llenguatge

Està oberta la preinscripció al Mínor de Ciències del Llenguatge, que poden cursar tots els estudiants de titulacions de grau. Aquest Mínor vol proporcionar una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les diferents àrees de la lingüística general.

minor-ciencies-llenguatge

L’objectiu d’aquest mínor és oferir una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les diferents àrees de la lingüística general. Aquests àmbits poden esdevenir instrumentals per a la participació en projectes relacionats amb les capacitats lingüístiques humanes i el seu ús en la comunicació.

Perfil de l’estudiant
L’estudiant del mínor en Ciències del Llenguatge és un alumne matriculat en qualsevol títol de Grau de la UAB amb interès a complementar els seus estudis amb una formació específica en Ciències del Llenguatge.
No podran accedir a aquest mínor els alumnes que cursin un grau de l’àmbit de la filologia.

Pla d’estudis
El pla d’estudis consta de 60 crèdits optatius, dels quals l’alumne haurà de cursar 30.