Maria Dolors Perarnau Vidal
“La poètica del buit en Víctor Sunyol”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Direcció: Víctor Martínez-Gil

Data: Divendres, 29 d’abril de 2022, 9 h
Lloc: Sala d’Actes (B1/-105). Facultat de Psicologia i Sociologia, UAB
Lectura presencial