Irene Fernández Serrano
“Agreement and optionality: evidence from Spanish variation”

Defensa de tesi doctoral
Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Direcció: Ángel Gallego Bartolomé
Tutora: Ángel Gallego Bartolomé

Data: Divendres, 11 de novembre de 2022, 16 h
Lloc: Sala d’actes (B7/1056). Facultat de Filosofia i Lletres
Lectura semi-presencial

Streaming