Cursos d’Estiu UAB. CURSOS PER A PROFESSORAT
Casa de Convalescència UAB

L’aportació de la lingüística actual a l’aula de llengua de secundària

 

Calendari: del 26 al 30 de juny de 2017 
Durada:
20 hores  
Horari:
de 16 a 20 hores  
Organitza:
Centre de Lingüística Teòrica (CLT) i ICE de la UAB

Adreçat a: Professorat d’ensenyament secundari

Lloc de realització: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Preu: 80 €

Formadors: professorat de la UAB, la UB i la UAM

Contacte: ice.santpau@uab.cat

Inscriu-te!

 

Presentació

El treball en un determinat camp científic no sempre es veu relacionat amb la tasca que sobre el mateix àmbit es desenvolupa a l’aula. Per això ens preguntem si els nous enfocaments ens poden aportar visions, metodologies o estratègies que ens facilitin la tasca a l’aula. El curs pretén donar una resposta afirmativa a la qüestió, des del convenciment que la transferència o transposició no és una mera adaptació, sinó que sorgeix de la reflexió i el debat de totes les parts implicades en el procés.

Objectius

  • Presentar tractaments innovadors en determinades àrees de l’estudi de la llengua presents en el currículum de secundària
  • Oferir eines pràctiques per al tractament d’aquest temes a l’aula
  • Plantejar debats sobre qüestions problemàtiques a l’aula
  • Realitzar tallers de resolució de problemes i de comparació de tractaments

 

Continguts

Dilluns 26

16.00 La temporalidad lingüística
Josep Maria Brucart (UAB)

18.00 Taller: La gramàtica dels textos literaris
Maria Lluïsa Hernanz i  Anna Bartra (UAB)

Dimarts 27

16.00 Gramática y Discurso. Los conectores en la elaboración del discurso planificado
Estrella Montolío (UB)

18.00 Taller: GLUPS! Houston, tenemos una clase de lengua
Ángel Gallego (UAB) i Germán Cánovas (EIS, Sant Cugat del Vallès)

Dimecres 28

16.00 El paper de la norma i de la variació dialectal a secundària
Teresa Cabré (UAB)

18.00 La utilitat del llatí en l’ensenyament de la gramàtica
Jaume Mateu i Maria Ohannesian (UAB)

19.00 Nous models d’adquisició de segones llengües i ensenyament de l’anglès
Mireia Llinàs (UAB)

Dijous 29

16.00 El tractament del significat: més enllà del significat dels mots
M. Teresa Espinal (UAB)

18.00 La gramàtica comparada a l’aula: l’experiència de Cruïlla
Ares Llop, Anna Paradís i Anna Pineda (UAB- IKER/CNRS)

19.00 La pragmàtica i la lingüística
Xavier Villalba (UAB)

Divendres 30

16.00 La naturalización de la lengua cultivada en la enseñanza
Juan Carlos Moreno (UAM)

18.00 Taula rodona: Punts forts i punts febles en l’ensenyament de la llengua a secundària
Anna Bartra (UAB)
Bernat Castro (UAB)
Jeroni Tutusaus (IES)
Per confirmar (IES)

En totes les sessions hi haurà un descans entre les 17.30 i les 18.00.

Metodologia

El curs contempla diversos formats:

  • Presentacions
  • Debats
  • Taula rodona
  • Tallers de discussió

 

Certificació

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l’assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l’aprofitament de l’activitat per part de cadascuna de les persones assistents.