La Universitat de Viena dedica unes jornades a la Morfosintaxi catalana

Teresa Cabré (UAB), Anna Pineda (UPF), Susann Fischer (Universität Hamburg), Antonio Fábregas (UiT Tromsø) formaran part del programa de les Jornades de Morfosintaxi de la Universitat de Viena. Un simposi que recull les recerques més recents en l’àrea de la lingüística teòrica i formal del català, amb experts que presenten els resultats de la seva recerca a un públic de lingüistes internacionals.

Pàgina web de la jornada  |  Programa en PDF  |  Cartell en PDF

L’objectiu principal d’aquestes jornades és el foment de l’estudi teòric del català més enllà del seu àmbit geogràfic. Les Jornades pretenen, a més, establir nous lligams i aprofundir les connexions ja existents entre la comunitat lingüística austríaca i les universitats dels territoris de parla catalana. Aquestes jornades també promouen la integració de noves generacions d’investigadors, juntament amb la presència de lingüistes més establerts i reconeguts internacionalment, per d’aquesta manera poder generar debats amb diferents punts de vista.

En l’edició d’aquest any –que se celebra 15 de novembre–, l’àrea de treball escollida és la Morfosintaxi, concretament les interfícies de la morfologia, el lèxic, la semàntica i la sintaxi. La programació lectiva està destinada als estudiants que actualment cursen estudis catalans a l’institut de Romàniques de la Universitat i, també, als lingüistes del departament i especialistes en romanística (no formats concretament en lingüística catalana).

L’Institut Ramon Llull ofereix suport a més de 150 centres amb docència d’estudis catalans  d’arreu del món i subscriu acords amb les universitats per tal de promoure-hi els estudis de llengua i cultura catalanes.  

Investigadors participants

 

Professionals del programa de les Jornades de Morfosintaxi

Anna Pineda (UPF Barcelona): doctorada de Ciència Cognitiva i Llenguatge a l’Autònoma, amb una tesi sobre la variació sintàctica del català en concret i de les llengües romàniques en general, i també del basc. Actualment és investigadora postdoctoral a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, Catalunya tasca que combina amb l’activitat com a docent.

Teresa Cabré (UAB Barcelona): és llicenciada en Filologia Catalana (1978) i doctora en Filologia Catalana (1993) per la UAB. Ha fet diverses estades d’investigació en universitats estrangeres com a la Universitat de Califòrnia-Santa Cruz (EUA) el 1991, i al Massachusetts Institut of Technology, a Cambridge (EUA). Ha publicat en les més prestigioses publicacions especialitzades, tant nacionals com internacionals, i ha participat com a investigadora responsable en contractes d’investigació d’especial rellevància amb empreses o administracions. Ha estat vicedegana d’Estudis i degana de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Antonio Fábregas (UiT Tromsø): és catedràtic de lingüística espanyola a la Universitat de Tromsø. Va fer el seu doctorat a la Universitat Autònoma de Madrid el 2005. Ha treballat àmpliament sobre la morfologia de les llengües romàniques i també ha publicat articles sobre sintaxi, semàntica i fonologia.

Susann Fischer (Universität Hamburg): és l’actual responsable dels estudis catalans a la Universitat d’Hamburg, professora de lingüística catalana i castellana d’aquesta universitat. Participa en projectes de recerca dels clítics en les llengües romàniques.

 

Teresa Cabré, “Estructura morfològica i evolució dels clítics de datiu en català”