Formació permanent del professorat. Curs presencial

Impulsat pel Col·lectiu Pere Quart
Coordinadors: Jaume Aulet i Francesc Foguet 
Organitzadors: Departament de Filologia Catalana de la UAB i Institut de Ciències de l’Educació de la UAB

Modalitat: curs presencial
Adreçat a: professorat d’educació secundària
Calendari:
dimartsdel 24 d’octubre al 12 de desembre de 2017 (el 31 d’octubre no hi ha classe)
Durada: 20 hores (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores)
Horari: de 18 a 21 hores
Lloc de realització: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

Preu: 70 €
Codi curs: B4
Formadors: Ramon Solsona, Jaume Aulet, Anton Carbonell, Joan Martori, Antoni Isarch, Josep Lluís Badal, Maria Campillo, Josep camps, Xavier Gual, Òscar Rocabert
Contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d’inscripció als cursos presencials

Presentació

Cm podem ensenyar literatura catalana avui dia? Aquest curs vol reflexionar sobre l’ensenyament de la literatura a les aules i oferir metodologies, estratègies i abordatges didàctics que puguin ser útils per als professors. Des d’una visió molt pràctica, diversos professors de secundària i universitat brindaran la seva experiència i les seves propostes perquè siguin aplicables a les classes. S’hi tractarà també una valoració sobre l’estat actual de la literatura en l’ensenyament i en la societat contemporànies.

Objectius

 1. Reflexionar sobre la situació actual de l’ensenyament de la literatura catalana a les aules.
 2. Oferir metodologies, estratègies i abordatges didàctics sobre l’ensenyament de la literatura que puguin ser útils per als professors de secundària.
 3. Valorar l’estat actual de la literatura en l’ensenyament i en la societat contemporànies.

Continguts

 1. Literatura, ensenyament i amor a la llengua / Ramon Solsona.
 2. La lliçó magistral com a arma d’innovació docent / Jaume Aulet.
 3. Situació de la literatura a secundària. Propostes pràctiques per treballar el teatre a l’aula/ Anton Carbonell.
 4. El projecte del professor fantasma a l’ESO. Teoria i pràctica/ Joan Martori.
 5. Què cal (fer) llegir? El cànon com a provocació/ Antoni Isarch.
 6. Llegir un text: qui sóc jo?  / Josep Lluís Badal.
 7. Algunes lectures (d’entre les imprescindibles) / Maria Campillo.
 8. El conte literari com a eina creativa a l’aula/ Josep Camps.
 9. Literatura (catalana) en 3D / Xavier Gual.
 10. La poesia en les classes de literatura/ Òscar Rocabert.

Metodologia

Es partirà de l’experiència de cada professor a les classes i de les seves diverses metodologies. S’utilitzaran des de recursos digitals fins a textos escrits.

Avaluació i certificació

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l’assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l’aprofitament de l’activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest sentit es tindrà en compte la participació en els debats que es plantegin.