El programa de doctorat en Estudis Teatrals és un dels més fructífers en tesis doctorals de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i un referent imprescindible en l’àmbit de la recerca en arts escèniques. 

Del 2006 al 2016, s’han llegit 38 tesis sobre arts escèniques en el programa de doctorat en Estudis Teatrals del Departament de Filologia Catalana de la UAB. Dirigides per professors de la UAB, l’Institut del Teatre de Barcelona, la UPF i la UPC, institucions implicades en el Màster Universitari en Estudis Teatrals, les temàtiques de les tesis doctorals llegides durant aquests deu anys abracen un ventall molt ampli d’aspectes relacionats amb les arts escèniques. 

Entre els doctorands que han presentat la seva tesi doctoral destaquen els noms de Pau Monterde, Joan Abellan, Jordi Fàbrega, Roberto Fratini, Jordi Coca, Joan Tomàs Martínez, Beth Escudé, Mercè Ballespí, Afonso Becerra, Francesc Rodelles, Teresa Vilardell o Ricard Gázquez. 

Enllaços

Llistat de tesis llegides

Estudis de Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)