Jornada Tocats de literatura 2022 (27 d’abril de 2022)
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

Fotografies de la conferència d’Eduard Márquez (escriptor): “Per què sóc escrilector”