El departament de Filologia Catalana i el Centre de Lingüística Teòrica celebraran un acte d’homenatge a l’amiga i col·lega M. Carme Picallo.

Dia: 4 d’octubre de 2019
Hora: 15:30h – 18h
Lloc: Sala d’Actes Frederic Udina (B7/1056)
Facultat de Filosofia i Lletres

Ignacio Bosque (UCM)
La composicionalidad de las estructuras gramaticales. Aspectos sintácticos, semánticos y discursivos

Oriol Quintana (UAB)
L’harmonia tonal: categories i dominis sintàctics

Mª Lluïsa Hernanz (UAB)
Carme Picallo: Semblança des del record

A les 15:15 s’inaugurarà una placa en record de la Carme Picallo davant del seminari del Centre de Lingüística Teòrica (B11/202).