El divendres 11 de novembre de 2022, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, ha tingut lloc el trentè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB): “Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur”; organitzat per la secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB i el Grup d’Estudi de la Variació.

El CLUB celebra el seu 30è aniversari amb una jornada que passa revista a la recerca que s’ha fet durant aquests 30 anys, la que s’està fent i les perspectives de futur. La jornada ha consistit en quatre taules rodones en què, agrupats en els camps de la història de la llengua i la dialectologia, la gramàtica i la pragmàtica, la fonologia i la morfologia, i la sociolingüística, s’han convidat diversos especialistes que han debatut sobre els temes que consideren més rellevants.