limits-silenci_pSharon G. Feldman i Francesc Foguet publiquen el primer estudi sobre la censura del teatre català durant el franquisme

Sharon G. Feldman i Francesc Foguet
Els límits del silenci.
La censura del teatre català durant el franquisme
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016
(Textos i Estudis de Cultura Catalana, 212)

 

El llibre

La censura franquista s’acarnissà implacablement amb el teatre català. Sense defallir, durant més de quaranta anys, en determinà els límits entre allò permès, un cop passat pel seu sedàs, i allò prohibit, que condemnava al silenci. El present assaig és la primera aproximació genèrica a l’efecte de la censura en el teatre català durant el franquisme. Planteja, d’entrada, un acostament teòric al fenomen censori dins d’un context internacional, especialment en l’àmbit de l’escena europea. Estudia, després, la institucionalització i la pràctica censòries durant la dictadura amb la descripció de l’organigrama administratiu, l’aparat legislatiu i la incidència específica que tingueren en el teatre català. A manera de mostra representativa, analitza tot seguit, amb detall, els expedients de censura –fins ara inèdits– de les obres teatrals de quatre dramaturgs catalans d’ideologia inequívocament antifranquista: Joan Oliver, Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany i Josep Maria Benet i Jornet.

 

Els autors

Sharon G. Feldman, doctora en Literatura Espanyola per la Universitat de Texas en Austin, és catedràtica a la Universitat de Richmond (Virgínia), on ocupa la William Judson Gaines Chair in Modern Foreign Languages. Ha publicat diversos llibres, estudis o edicions sobre les arts escèniques de la península ibèrica dels segles XX i XXI. Paral·lelament, desenvolupa una extensa tasca com a traductora de textos dramàtics d’autors catalans contemporanis.

Francesc Foguet i Boreu, doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor de literatura a la Facultat de Filosofia i Lletres d’aquesta universitat. Ha publicat diversos llibres, estudis o edicions sobre l’escena catalana durant la guerra i la revolució de 1936-1939, el teatre català de l’exili republicà, la censura teatral del franquisme o, entre d’altres, l’actriu Margarida Xirgu. Coordina el Màster Universitari en Estudis Teatrals de la UAB.

 

Enllaços:

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Pàgina web de Sharon G. Feldman

Francesc Foguet a Orcid