Dimarts, 28 de setembre de 2021
A les 10:00

Tribunal 1

Mª Lluïsa Hernanz, Anna Bartra i Xavier Villalba

Doctorands:

Laura Arias, Lorena Castillo, Mª Pilar Colomina, Sebastià Salvà i Jingtao Zhu

Enllaç a la sessió