Seminari del CLT

Resultatives and low depictives in English: A syntactic approach to the Unique Path Constraint

Josep Ausensi (UPF) i Alessandro Bigolin (UAB)

Divendres, 15 de gener de 2021
Hora 15:30
Seminari en línia

Enllaç a la reunió