Seminari del CLT

La negació adversativa i el concepte de contradiment (denial)
Joan Mascaró (UAB)

Divendres, 20 de maig de 2022
Hora: 15:30
Aula 402

Enllaç al seminari

Moltes llengües tenen una partícula negativa (pas en català, mica en italià, etc.) que du a terme una operació de tipus negatiu sobre un antecedent extern a la frase que conté la partícula. Per establir-ne la interpretació cal definir (1) en què consisteix l’operació i (2) què és un possible antecedent. Després d’examinar i discutir les propostes de la literatura rellevant, donaré una definició del concepte de contradiment (denial) (1) i, per a (2), una definició de possible antecedent en termes de creença i qüestió sota discussió (QUD).