Seminari del CLT

La sintaxi de les estructures participials del llatí

JAUME MATEU (UAB)

Divendres, 22 de gener de 2021
*ATENCIÓ* Hora: 17:30 – 18:45
Seminari en línia

Enllaç a la reunió