Seminari del CLT

La intrigant pronominalització d’algunes expressions de mesura temporal
Gemma Rigau (UAB)

Divendres, 18 de desembre de 2020
Seminari en línia 

Enllaç a la reunió