Manuel Molins: Una cruel estultícia (Teatre, Guerra i Veritat)

Detail from Sunny Land, by George Grosz (Richard Nagy gallery)Lliçó inaugural del curs 2014-2015  del Màster Universitari en Estudis Teatrals

Facultat de Filosofia i Lletres (UAB), Sala de Graus, 25 de setembre de 2014, 16.00 h.

“El teatre, en efecte, sempre ha considerat la guerra com un gran tema; però em sembla que, a més, un dels elements tradicionalment configuradors de la dramatúrgia teatral és el conflicte. I el conflicte està també en el cor de les guerres: conflictes territorials o polítics, econòmics, religiosos o pel control dels recursos, etc. que sovint s’embolcallen de formes diverses de patriotisme, missions salvadores o fe religiosa no només pels governs o els mitjans, sinó pel mateix tractament dramatúrgic al llarg de la història.”

Sobre Manuel Molins

Manuel Molins a l’AELC
Manuel Molins a VISAT