Publicacions de l’Abadia de Montserrat publica l’intercanvi epistolar entre Odó Hurtado i Rafael Tasis, en una edició a cura de Montserrat Corretger, professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, i Francesc Foguet, professor del departament de Filologia Catalana de la UAB

Hurtado, Odó; Tasis, Rafael, La magnitud de l’esforç. Epistolari de la represa, edició a cura de Montserrat Corretger i Francesc Foguet, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019. Textos i Estudis de Cultura Catalana, 234.

El llibre

L’intercanvi epistolar entre Odó Hurtado i Rafael Tasis expressa l’esforç que implicà la represa de les lletres catalanes després de l’esfondrada de 1939. Des de l’exili o des de l’interior, tots dos escriptors contribuïren en la mesura de les seves possibilitats a la reconstrucció de les cendres d’un sistema literari molt tocat per la derrota republicana i sotmès inexorablement a la censura i a les limitacions repressives de la dictadura franquista.

En la correspondència, Tasis adopta el rol de confident doblat de crític literari i valora la novel·lística hurtadiana com un model vàlid per a la literatura del moment. Al seu torn, Hurtado confia les seves inquietuds com a escriptor tardà i exiliat republicà a una de les veus crítiques més ben informades, més influents i més atentes a tot el que es coïa en els cenacles de la resistència cultural i en els debats literaris coetanis.

Conscients de les necessitats del moment, tots dos escriptors aposten per una novel·lística que arribi a un públic lector ampli i ajudi a estendre la base de la literatura catalana de postguerra. Des de la creació o des de la crítica, respectivament, amb un compromís assumit de manera diàfana, lluitaren per guanyar espais públics per a la literatura del país, freturosa d’obres i de llibertat, a fi de mantenir-ne la continuïtat i assegurar-ne un futur molt més digne.

Els autors

Odó Hurtado i Martí (Barcelona, 1902-1965), fill del polític Amadeu Hurtado, fou regidor i tinent alcalde de l’Ajuntament de Barcelona durant la República. Exiliat a França i després a Mèxic, col·laborà a Pont Blau i publicà a la capital mexicana el primer llibre de contes Unes quantes dones (1955) i la novel·la L’Araceli Bru (1958). A Barcelona donà a conèixer la resta de la seva novel·lística: Es té o no es té (1958), Un mite (1959), La condemna (1962) i Desarrelats (1964).

Rafael Tasis i Marca (Barcelona, 1906 – París, 1966), articulista i crític literari, publicà la seva primera novel·la Vint anys el 1931. De retorn de l’exili parisenc el 1948, desplegà una intensa i prolífica activitat com a narrador, dramaturg, assagista, historiador, periodista i traductor. Entre les seves novel·les destaquen Tres (1962) i La Bíblia valenciana (1955), pionera en el gènere policíac. Col·laborà assíduament en les revistes de l’exili i esdevingué un «home pont» entre l’èxode i l’interior.

Els curadors

Montserrat Corretger és professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i membre del GRILC (Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana). Ha centrat la recerca en literatura catalana contemporània i en història i crítica literàries, amb especial atenció al tombant de segle, als anys vint i trenta i a l’exili de 1939. Els seus darrers llibres i articles, des de 2008 fins a l’actualitat, estan dedicats a Domènec Guansé, Vicent Riera Llorca, Odó Hurtado, Josep Carner i J.M. López Picó (2019).

Francesc Foguet és professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i membre del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (UB). S’ha especialitzat en el teatre català modern i contemporani. Entre els seus darrers llibres destaquen El teatro catalán en el exilio republicano de 1939 (2016), Maria Aurèlia Capmany, escriptora compromesa (1963-1977) (2018) i, amb Sharon G. Feldman, Els límits del silenci. La censura del teatre català durant el franquisme (2016).

Corretger i Foguet han editat conjuntament tres llibres de Domènec Guansé: Catalunya a l’exili (2013), Retrats de l’exili (2015) i L’exili perdurable (2018).

Enllaços

Fitxa del llibre a les PAM
http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Textos-i-Estudis-de-Cultura-Catalana/La-magnitud-de-lesforc-Epistolari-de-la-represa.html

Montserrat Corretger
http://www.filologiacatalana.urv.cat/ca/departament/qui-som/#corretger

Francesc Foguet
http://gent.uab.cat/francescfoguetboreu/ca