III Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: La Llengua Col·loquial a les Sèries de Ficció

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació (GALMIC), amb el suport de la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística, organitza el III Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: La Llengua Col·loquial a les Sèries de Ficció.

L’objectiu principal d’aquest seminari és reflexionar sobre la representació del col·loquial mediatitzat en les produccions audiovisuals de ficció. Segons Margarida Bassols, el col·loquial mediatitzat és «el pseudocol·loquial dels textos orals o figuradament orals (escrits per a ser llegits) més o menys espontanis. És una modalitat funcional que inclou formes no admeses per la normativa, ni tan sols per aquella aplicada a l’estàndard oral; formes pertanyents a altres llengües (castellà, anglès, francès, italià…); i formes no inventariades en cap gramàtica ni diccionari» (El col·loquial dels mitjans de comunicació, 2009, p. 12, les cursives són nostres). Durant aquest seminari es tractaran, entre d’altres, les següents qüestions:

  • Les relacions entre la llengua col·loquial de les sèries i la normativa;
  • Les relacions entre normativa i versemblança;
  • El tractament de la diversitat (dialectal, lingüística, social,netc.) en les sèries de ficció.

Programa

3 de desembre de 2021
En línia a través de Zoom

16:00-18:00
Mar Massanell. «El col·loquial mediatitzat: un joc d’equilibris»

18:00-20:00
David Paloma. «Versemblança i variació autodiatòpica/alterdiatòpica a les sèries de televisió»

Inscripcions

Per a inscriure’s cal anar al següent enllaç: <https://forms.gle/UYYtpQ9kxiq6n3XDA>
Els assistents podran obtenir un certificat d’assistència

Dubtes i consultes: galmic@uib.cat / jr.santiago@uib.cat

Conferenciants

Mar Massanell Messalles

Mar Massanell Messalles és professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (2021). Els àmbits de recerca i de docència de Mar Massanell són la lingüística diacrònica, la geolingüística i la llengua estàndard. És membre del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània (2017-SGR-1696), ha col·laborat en els projectes Atlas Linguistique Roman i Atles Lingüístic del Domini Català. Ha publicat els llibres «No m’à romasa sinó la honestat». Rere la petja d’una innovació lingüística en el pas del català antic al modern (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, PAM, 2020); Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans (Publicacions de la Universitat de Barcelona, Publicacions de la Universitat d’Alacant i Publicacions de la Universitat de València, 2015), en coautoria amb Joan Veny; «Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle (PAM, 2012) i Permeabilitat del català nord-occidental a l’estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l’Alt Urgell(IEC, 2011). També és redactora en cap de la revista Els Marges.

David Paloma Sanllehí

David Paloma Sanllehí és doctor en Filologia Catalana i professor de llengua catalana a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha escrit, juntament amb altres autors, diverses obres relacionades amb les ciències del llenguatge. En són exemples el Diccionari de pronunciació en català, el Diccionari de dubtes i de barbarismes i la Guia fonètica per a les televisions locals. En línia, també es pot consultar el Diccionari de dubtes del català oral. És corresponsable, al costat de Mònica Montserrat, de la Ruta Pompeu Fabra a Barcelona, a Prada i a Bilbao.