Jornades de seguiment
Doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge

Dies: 25, 26 i 27 de juny, 2018
Lloc: Aula 402 (Aula Pau Vila, B9-0016)

25 de juny

Marta Khouja
Celina Agostinho
Li Feifei
Diana Gómez
Sebastià Salvà
Yurena Gutiérrez

26 de juny

Bernat Castro
Isabel Crespí
Myriam Cantú-Sánchez
Sílvia Serret
Oriol Quintana

27 de juny

Lorena Castillo
Alba Cerrudo
Elías Gallardo
Irene Fernández
Samanta Planells
M. Pilar Colomina