17 de desembre de 2014

Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

La història de la comunicació social al domini lingüístic català revela que la difusió de la gramàtica, sobretot normativa, per bé que no únicament, ha estat motiu d’interès de diferents mitjans de comunicació. La premsa, la ràdio, la televisió i Internet han inclòs, amb enfocaments diversos, columnes, seccions i programes dedicats a la divulgació del codi lingüístic català, i aquest fet ha tingut lloc en diferents èpoques i independentment de l’estatus legal del català. Això fa que la difusió de la gramàtica catalana sigui un tret idiosincràtic del periodisme desenvolupat als territoris catalanòfons. Aquesta jornada ens aproxima a una selecció de seccions dedicades a la llengua i difoses pels mitjans de comunicació.

Cartell de la Jornada  |  Díptic de la Jornada

Per inscriure’s en aquesta jornada, cal enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça: daniel.casals@uab.cat

 

 

Programa

9-9:15 h
Inauguració

9:15-10 h
Conferència inaugural
Centralitat i responsabilitat dels mèdia en la fixació i difusió de la llengua
Josep Gifreu (IEC, UPF)    

10-10:30 h
Les «Converses filològiques» de Pompeu Fabra a La Publicitat
Joan A. Argenter (IEC, UAB)

10:30-11 h
La llengua catalana des de L’Opinió: C.A. Jordana
Georgina Jordana i Carreres (UAB)

11-11:30 h
Pausa

11:30-12 h
Els «Aclariments lingüístics» de J. Ibàñez Senserrich a Tele/Estel
Daniel Casals i Neus Faura (UAB)

12-12:30 h
Els «Aclariments lingüístics» de Tele/Estel i «El llenguatge» de l’Avui
Albert Jané (IEC)    

12:30-13 h
L’espai “Qüestions de llengua” del programa radiofònic De dalt a baix
Emili Casanova Herrero (AVL, UV)

13-13:30 h
La difusió del català: de la premsa a l’era digital
Núria Puyuelo (El Punt Avui)

13:30 h
Cloenda

 

Comitè científic

Daniel Casals, Mar Massanell i Mila Segarra

Organitzadors

Societat Catalana de Llengua i Literatura i Departament de Filologia Catalana de la UAB

Hi col·labora

Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània de la UAB