JORNADA DE SEGUIMENT
DOCTORAT DE CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

Dia: 17 de setembre, 2019
Lloc: Sala de Graus

10-10:20 h
Dària Serés

10:20-10:40 h
José Segovia

10:40-11 h
Pablo E. Gutiérrez

11h
CAFÈ