Instantànies

Lluís Cabré

S’ha dedicat sobretot a la poesia catalana de l’Edat Mitjana (en especial la d’Ausiàs March), a Bernat Metge i a les traduccions medievals, sense oblidar Josep Carner i J. V. Foix.

  1. Quins cursos feu? Quins són els vostres àmbits de recerca?

Els de literatura catalana medieval en general; en particular, el dedicat a Ausiàs March i la poesia europea. També imparteixo un curs de comentari de text sense especulació (Literatura a l’aula), orientat a la docència.

  1. Quan vàreu descobrir que aquesta era la vostra vocació i que podia ser la vostra professió?  

Em vaig matricular a filologia perquè m’agradava molt llegir. Uns pocs anys després em vaig adonar que era apassionant estudiar el context històric i cultural de la literatura. La filologia pura és un instrument que ho facilita.

  1. Quin aspecte us resulta més engrescador en el vostre àmbit de recerca? 

Examinar manuscrits. Investigar en biblioteques i arxius i descobrir dades inèdites. Trobar esmenes en fer l’edició crítica d’una obra antiga.

  1. Podríeu esmentar tres dels vostres referents acadèmics?

Martí de Riquer, Jocelyn N. Hillgarth, Francisco Rico.

  1. Què significa per a vos fer classe? Què procureu transmetre quan entreu a l’aula? 

Intentar que t’escoltin, parlant amb claredat, si pot ser bé, i sense ser una llauna (definició de Martí de Riquer). Procuro transmetre ganes de llegir i, si és possible, interès per la cultura de totes les èpoques. 

  1. Quins creieu que són els reptes per als nous estudiants de Filologia Catalana? 

Cultivar la curiositat (reflexiva) sense límits. Llegir de tot, prescindint de l’adjectiu. Aprendre llengües. 

  1. I quins horitzons creieu que es poden obrir per als futurs investigadors en el vostre camp?

En la literatura catalana medieval hi ha camp per córrer: falta encara investigació documental per a moltes obres d’ordre secundari (però no menor) i falta interpretació d’obres fonamentals, com ara la de Ramon Muntaner o la d’Ausiàs March. La recepció de la literatura medieval a partir del segle XVI és un camp d’estudi que vol més exploració.

  1. Quines qualitats creieu que han de tenir els estudiants de graus com el nostre?

Ganes de llegir, de satisfer la curiositat, de reflexionar. 

  1. Per què han de triar el Departament de Filologia Catalana de la UAB?

En general, hi ha proximitat entre professors i estudiants, hi ha diversitat de branques d’estudi i hi ha ganes d’ensenyar.

  1. Quin llibre recomanaríeu a qui vulgui iniciar-se en una especialitat com la vostra?

Breu història del món, d’Ernst H. Gombrich, De l’Edat Mitjana al Renaixement, de Jordi Rubió i Balaguer.